Verksamhet & pedagogik

Förskolan arbetar i projekt, där barn och pedagoger utforskar sin omvärld tillsammans.

Vi arbetar för att miljön som barnen möter på förskolan ska vara öppen och tillgängligt samt erbjuda utmaningar så att barnen kan upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vi arbetar även aktivt för en giftfri förskola, där vi gör medvetna val av material.  

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik