Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Birgitta Sjökvist och nås på telefonnummer 018-727 74 48

4 september 2018