Förskolans styrdokument

Förskolan är en egen skolform och är det första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.
Här kan du läsa Skollagen, kapitel 8 handlar om förskolan och läroplanen för förskolan, Lpfö 18.