Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

föräldraenkäten 2017 (PDF, 265 KB) 

12 maj 2017