Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

föräldraenkäten 2019 (PDF, 270 KB)

Uppdaterad: